KÖPVILLKOR 

 

ALLMÄNT

Priserna på webshopen gäller tillsvidare. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som avges separat. Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar.

Poolkungen AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i köpvillkoren när som helst i tiden. Alla ändringar kommer att publiceras i kundbutiken. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren, alternativt 30 dagar efter att Poolkungen AB har informerat dig om ändringarna. Poolkungen rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

KUNDUPPGIFTER

För att kunna se priser och handla i Poolkungens Kundbutik så behöver du vara registrerad kund hos Poolkungen AB. Ditt användarkonto baseras på de uppgifter som du har registrerat hos Poolkungen AB. När du registrerar din mail i kundbutiken så kommer du att få ett verifieringsmail som tar dig till ditt shoppingkonto. Är du inte kund hos Poolkungen AB och vill handla i butiken så behöver du kontakta oss för en registrering på 020 - 91 98 00.

Du åtar dig ansvar för att ingen annan obehörig ska ha tillgång till dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon obehörig använder ditt konto ska du anmäla detta till Poolkungen AB. Om Poolkungen AB misstänker att du på något sätt missbrukar ditt konto eller bryter mot villkoren så har Poolkungen AB rätt att stänga av ditt konto.

LEVERANS & FRAKT

Leveranstiden är normalt 3-7 arbetsdagar om varorna finns i lager.

Frakt beror på beställningens vikt och beräknas ut i kassan.

RETUR & ÅNGERRÄTT

Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du mottagit varorna. Returnerade varor ersätts fullt vid retur i oskadat skick, returfrakt står du som konsument för.

Du har även 14 dagars bytesrätt som löper från den dag du mottagit din beställning. Varan får inte ha varit använd och skall återsändas i originalemballage. Om varan återsänds i annat emballage eller om emballaget är i skadat skick så har Poolkungen AB rätt att göra ett returavdrag om 25% på varans värde.

REKLAMATION

Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Poolkungens köpvillkor. Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid. Vid reklamation av vara måste varan skickas till PoolKungen AB för kontroll/reparation innan vi skickar ny vara. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan vi fått den gamla måste kunden betala varan, vi skickar ev. kredit när vi mottagit den reklamerade varan och godkänt reklamationen. Alla reklamationer skall göras skriftli­gen på Poolkungens för reklamationer avsedda blankett. Den kan skickas till dig via e-post eller vanlig post.

Gör så här: Kontakta Poolkungen AB för att få en reklamationsblankett. Fyll i reklamationsblanketten. Posta reklamationsblankett, inköpskvitto och foto på skada. Foto går också bra att e-posta till info@poolkungen.se

GARANTI

Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen. Det gäller ej delar som byts ut på garanti.

Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommits, svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Garantin omfattar dock ej normala förslitningsdetaljer/förbrukningsartiklar så som glödlampor, mätelektroder, packningar, axeltätningar och dylikt, ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin.

FORCE MAJEUR

Poolkungen ansvarar inte för förseningar eller prisändringar som sker på grund av krig, eldsvåda, valutarestriktioner, terroristattacker, tekniska fel i el-, tele- och dataförbindelser eller fel i leveranser från underleverantörer eller några andra omständigheter som är utom vår kontroll. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som ger befrielse från skadestånd och andra påföljder.