vinterstänga poolen

Tips inför vinterstägningen

 

När vinterstänger jag?

Innan vattnet blir så kallt att det fryser. Vi rekommenderar dock att värmen stängs av så att temperaturen sjunker till under 10 grader för att minimera tillväxten av alger och bakterier på vintern.

Justera pH-värdet och chockklorera poolen. Städa ordentligt. Borsta väggar, rengör eventuell trappa och dammsug poolbotten. Rengör eventuell smutsrand vid vattenlinjen med supergel och polyestersvamp. Häll i algmedel/­vinter­konserverings­medel enligt anvisning. Låt sedan cirkulationen vara igång minst tolv timmar till.

Stäng av elen så att ingen belysning tänds av misstag, det kan leda till att hela belysnings­armaturen smälter.

Töm poolen delvis på vatten. Sänk vattennivån till ca 10 cm under inloppen. Har du jet-stream ska vattennivån sänkas under den och poolens väggar måste stöttas med reglar om poolen är nedgrävd. Jet-streamen kopplas isär och töms på vatten. Inget vatten får komma in under vintern, det kan orsaka frysskador. OBS! Är poolen monterad ovan mark så ska vattennivån sänkas under lampan.

Bräddavlopp

Ta bort skimmerklaffen och silkorgen från bräddavloppet plugga utlopps­hålet med en vinterplugg och fyll därefter bräddavloppet med frigolit, detta för att förhindra att det fryser sönder.

Ledningar

Samtliga ledningar ska tömmas på vatten, vilket med fördel görs med hjälp av en våtdammsugare eller en kompressor. Skruva då isär ventilerna för att komma åt att tömma ledningarna. Lämna sedan alla ventiler isärskruvade under hela vintern.

Sandfilter

Sandfiltret ska tömmas på vatten genom att öppna bottenpluggen som sitter i botten på filtret. För att vattnet ska rinna ut måste man även öppna luftskruven som sitter vid manometern på toppen av filtret. Låt vattnet rinna ut och lämna pluggen öppen hela vintern. Vrid sedan centralventilen till vinterläge eller, om detta läge inte finns, mitt emellan två fasta lägen.

Pump

Cirkulationspumpen ska även den tömmas på vatten. Skruva först bort bottenpluggen som sitter i framkant under pumpens silkorg. Lossa sedan på plastlocket och låt vattnet rinna ut. Bottenpluggen och locket ska vara demonterade hela vintern. Under plastlocket sitter det en svart O-ring. Denna kan med fördel tas bort och tvättas rent med ljummet vatten och lite tvål. Smörj därefter in denna med armaturfett. Det går även utmärkt att smörja med vanligt vaselin. Kom ihåg att lägga tillbaka o-ringen så den inte saknas till våren. Om det finns möjlighet att förvara hela pumpen frostfritt är detta givetvis en fördel.

Värmare

Oavsett om ni har en elvärmare, värmeväxlare, eller luftvärmepump så ska dessa tömmas på vatten för att förhindra frysning. Dessa ska tömmas även om de är placerade frostfritt för att minska risken för korrosionsskador. Använd en helvit plastpåse om ni sänker lampan till botten, färgade påsar samt tryck på påsar kan färga av sig på linern. OBS! Bryt strömmen annars kan lampan gå sönder.

Samla ihop samtliga lösa delar som monteras isär vid vinterstängningen. Förvara dem på en frostfri och säker plats under hela vintern så att ingenting saknas vid våröppningen.

Om ni har solfångare ska även dessa tömmas. Ta först bort den ändplugg som sitter i nederkant på en av panelerna. Lossa sedan in och utgående rör och demontera avluftningen. Låt vattnet rinna ut och låt pluggarna och rören vara demonterade hela vintern. Om unionskopplingar finns på rören från solfångarna (oftast monterade på husväggen) så ska dessa skruvas isär och rören tömmas.

Pooltäckning

Royal standardtäckning med stroppar tas bort och förvaras inomhus under vintern. Royal i skenor ska förvaras i upprullat tillstånd under vintern. Den automatiska pooltäckningen Solo (ovanmark med lameller), förvaras i upprullat läge under vintern. Den automatiska pooltäckningen Aqua (nersänkt i vattnet med lameller), ska vara utkörd och täcka poolen under vintern. Den ska dock ej vara säkrad med låsningen på kortsidan. Oavsett vilket av dessa överdrag du har, ska poolen täckas med sedvanlig vintertäckning. RoyalTec kan användas som vintertäckning under förutsättning att poolen fylls upp med vatten igen efter att man utfört vinterstängningsproceduren.

Poolbelysning

Om lampan sitter kvar kan den gå sönder vid isbildning (gäller ej ovan mark). Vill man vara på den säkra sidan så kan man sänka ner lampan på botten av poolen i en påse med en sten i alternativt ta upp och lägga den på poolkanten. Kom ihåg att slå av säkringen till poolbelysningen så att ingen tänder denna av misstag under vintern.

Använd en helvit plastpåse om ni sänker lampan till botten, färgade påsar samt tryck på påsar kan färga av sig på linern. OBS! Bryt strömmen annars kan lampan gå sönder.

Stege

Om du har en stege ska denna demonteras, ses över och torkas av. Eventuella rostprickar ska tas bort med Autosol. Förvara stegen torrt.

Vintertäckning

PoolKungen rekommenderar att poolen täcks med kraftiga plåtar under vintern vilket är det säkraste och mest hållbara alternativet. Det är även den enda täckning som håller för vilt. Vinterplåtarna ska säkras så att de inte kan blåsa iväg eller ramla ner i poolen vid oväder.

Som alternativ vintertäckning kan en kraftig presenning användas för att täcka poolen. Denna ska då vila på vattenytan så att den fryser fast i poolvattnet under vintern. Andra poolöverdrag ska inte användas på vintern.

Samtliga tillbehör för vinterförvaring av din pool finns att köpa i PoolKungen Kundbutik.

 

Rutnät Lista

12 artiklar

Rutnät Lista

12 artiklar